Dear Abandonia visitors: Help us keep Abandonia free with a small donation. Abandonia is like an old gaming arcade with only original games. Abandonia helps you have fun four hours and years. If Abandonia is useful to you, please help us forget fundraising and get back to Abandonia.


When Abandonia was founded it was to collect and present all old games where the copyright protection had been abandoned, hence the term ’abandonware’ and the site name Abandonia.com. We are still keeping the site open and free and will appreciate your support to help it stay that way.

‐ Thank you from the Abandonia Team

We are trying to make it easy for people in every country to donate. Please let us know how we could make it easier for you.

Please give whatever you can to help us.

Amount: Currancy:

or
select language!
English
password:
not a member yet? register here! forgot your password? reset here!

Submitted by admin on 27. July 2022 - 8:36.
Finansiella lösningar för konsumenter fungerar också för företag
Det går inte en dag utan att vi kan läsa om olika händelser på de finansiella marknaderna. Oftast handlar händelserna om saker som är svåra att förstå för gemene man, och det känns väl heller inte alltid som allting som rapporteras berör gemene man heller. Men det är faktiskt så att mycket av det som rapporteras i de finansiella nyhetsflödena är direkt relaterat till vad vi som konsumenter tar oss för, vilka beslut vi fattar och hur vi får in pengar, till exempel en kredit eller lön, för att betala för vår konsumtion. I den här artikeln ska vi gå igenom lite om finansiella lösningar för konsumenter men också hur dessa finansiella lösningar med fördel kan användas av företag, särskilt mindre företag.

Vad är ”finansiella lösningar för konsumenter”?

Innan vi går vidare måste vi reda ut vad som inbegrips i begreppet ”finansiella lösningar för konsumenter”? Vi kan kortfattat säga att det är lån för att finansiera allt från husköp till semesterresor samt alla former av tjänster för sparande. I den här artikeln fokuserar vi, som vi nämnt ovan, på krediter och andra sätt att finansiera konsumtion. De vanligaste typerna av krediter för konsumtion är lån mot säkerhet, som till exempel ett hus, och lån mot inkomst, som till exempel en konsumentkredit. Det är idag mycket enkelt att få konsumentkrediter för en person som har en fast inkomst. Det går fort att få en kredit och den kan användas till precis vad som helst. För ansvarsfulla konsumenter är detta en stor fördel eftersom krediterna ger tillgång till likviditet precis vid de tillfällen då de behövs som bäst. För små företag är det dock många gånger inte alls lika lätt att få krediter som det är för privatpersoner med fast inkomst.

Varför behöver små företag konsumentkrediter?

För små företag är det ofta svårt att få krediter. Detta beror på att kreditgivare allmänt anser att risken i små företag är för hög för att motivera de relativt små intäkter som kan genereras från att låna ut pengar till små företag. Detta medför i sin tur att det lilla företaget får svårt att växa och det får därmed än svårare att skaffa sig krediter. Det är lätt hänt att det blir en negativ spiral som är svår att bryta. Det är här som konsumentkrediterna kommer in, det finns sätt för småföretag att nyttja konsumentkrediter till sin verksamhet och därmed för att bryta den negativa spiralen som svårigheterna att få krediter kan innebära.

Hur kan småföretag ta konsumentkrediter?

Hur kan då konsumentkrediter användas för att finansiera småföretag? Jo det går till så att ägaren till det lilla företaget tar ut en privat konsumentkredit som sedan används i företaget, om ägaren själv inte tar ut en fast inkomst från företaget kan en närstående med fast inkomst ta krediten. Det är mycket enkelt för en företagare eller personer som står nära denne att ge företaget ett lån. Genom att det är så enkelt för privatpersoner att låna pengar medan det är så svårt för småföretag så är detta ett mycket bra sätt att finansiera småföretaget. Detta sätt att finansiera småföretag ska förstås kombineras med en sund analys av hur pengarna investeras, krediten ska inte användas till kortsiktiga inköp.

posted by admin // 27-07-2022 // permalink
 
 
Ninja Casino Games


Your Ad Here