Go Back   Forums > Members List
Memberlist Forum Rules Search Today's Posts Mark Forums Read
Search Forums:
Click here to use Advanced Search


StaaViinsZ StaaViinsZ is offline

Abandonia nerd

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 10 of 51
 1. nagar20204
  20-01-2022 04:17 PM
  nagar20204
  کانسیلر رنگ پوست آنها را برای پنهان کردن بهتر لکه ها و سیاهی زیر چشم خود دارد. برخی از رنگ*ها مانند رنگ پوست طبیعی به نظر می*رسند، در حالی که برخی دیگر برای از بین بردن رنگ نوع خاصی از لک طراحی شده*اند. از کانسیلرهایی با ته رنگ زرد برای پنهان کردن سیاهی دور چشم استفاده می شود. سبز و آبی می توانند با لکه های قرمز روی پوست، مانند لکه های ناشی از جوش، رگ های شکسته یا روزاسه مقابله کنند. یک کانسیلر با رنگ بنفش می*تواند باعث روشن*تر به نظر رسیدن پوست*های زرد شود.

  ادامه مطلب
 2. leonardogates
 3. leonardogates
  02-11-2021 10:32 AM
  leonardogates
  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  آموزش Disavow چیست آموزش سئو در تهران سئو فاکس .ir

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  سئو چیست؟ تعریف سئو از زبان سئو فاکس سئو سایت برای گوگل

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  آموزش سئو کلاه خاکستری سئو Gray-hat SEO چیست [Seofox.ir]

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تعریف موتور جستجو وب چیست؟ بهترین موتورهای جستجو سئو فاکس

  تکنیک های سئو آموزش بهترین روش های سئو سایت با سئو فاکس

  تکنیک های سئو آموزش بهترین روش های سئو سایت با سئو فاکس

  تکنیک های سئو آموزش بهترین روش های سئو سایت با سئو فاکس

  تکنیک های سئو آموزش بهترین روش های سئو سایت با سئو فاکس

  تکنیک های سئو آموزش بهترین روش های سئو سایت با سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  آنالیز سئو سایت تست SEO سایت چکاپ SEO Site توسط سئو فاکس

  پیج رنک گوگل چیست؟ الگوریتم پیج رنک چیست سئو فاکس

  پیج رنک گوگل چیست؟ الگوریتم پیج رنک چیست سئو فاکس

  پیج رنک گوگل چیست؟ الگوریتم پیج رنک چیست سئو فاکس

  پیج رنک گوگل چیست؟ الگوریتم پیج رنک چیست سئو فاکس

  پیج رنک گوگل چیست؟ الگوریتم پیج رنک چیست سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  سئو کلاه سفید چیست؟ آموزش سئو سفید White-hat SEO در سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  لینک شکسته چیست؟ بروکن لینک در سئو تعریف از Site سئو فاکس

  انکر تکست چیست؟ آموزش سئو یادگیری سئو مبتدی پیشرفته Fox

  انکر تکست چیست؟ آموزش سئو یادگیری سئو مبتدی پیشرفته Fox

  انکر تکست چیست؟ آموزش سئو یادگیری سئو مبتدی پیشرفته Fox

  انکر تکست چیست؟ آموزش سئو یادگیری سئو مبتدی پیشرفته Fox

  انکر تکست چیست؟ آموزش سئو یادگیری سئو مبتدی پیشرفته Fox

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو داخلی چیست؟ آموزش سئو داخلی وب سایت آموزش سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  سئو خارجی چیست؟ آموزش سئو Off Site آموزش کامل سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  کتاب سئو | لیست بهترین کتاب های آموزش سئو سایت سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  آموزش ثبت سایت در گوگل معرفی سایت به گوگل به سبک سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  تاثیر هاست بر سئو پکیج آموزش سئو حرفه ای سایت سئو فاکس

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر

  پروپزال سئو سایت پروپوزال SEO سایت سئو فاکس دات آی آر
 4. leonardogates
  29-10-2021 12:11 AM
  leonardogates
  منبع:*لوکال سئو چیست - تکنیک های بهینه سازی نتایج جستجو محلی (Local SEO)

  13-*یک مشاوره سئو حرفه ای استخدام کنید

  برخی از مدیران سایت ها بر این عقیده هستند که سئو می بایست توسط خودشان انجام شود. در برخی مواقع نیز کار به مرحله ای میرسد که نیاز به مشاوره سئو بصورت تخصصی وجود دارد.

  اگر در سئو تازه کار هستید پیشنهاد می شود برای انجام امور پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط با حوزه فعالیت، طراحی لندینگ پیج ها، انجام سئو تکنیکال و سئو داخلی، لینک بیلدینگ حرفه ای، تولید محتوا، مشاوره نحوه کارکرد الگوریتم های گوگل مانند پنگوئن و گوگل دنس و .... از یک مشاور سئو حرفه ای مشورت بگیرید.

  اگر قصد استخدام مشاورحرفه ای سئو و بهینه سازی سایت را دارید ما سئو فاکس را پیشنهاد می کنیم.

  14-*از متا تگ های موثر بر سئو استفاده کنید

  موتور های جستجوگر برای درک بهتر محتوای وب سایت از کد های خروجی HTML صفحه استفاده می کنند و آن ها را به طور مستقیم در نتایج جستجو نمایش می دهند.

  معرفی ۷ تگ اچ تی ام ال تاثیر گذار در سئو

  [*]متا تگ عنوان صفحه (Page Title)
  [*]متا تگ توضیحات (Description)
  [*]متا تگ کلمات کلیدی (Keywords)
  [*]متا تگ کنونیکال (Canonical)
  [*]متا تگ روبوتز (Robots)
  [*]متا تگ ترجمه
  [*]متا تگ موقعیت جغرافیایی
  [*]متا تگ رفرش
  [*]تایید مالکیت سایت
  [*]متا تگ اپن گراف
  [*]متا تگ Viewport
  [*]تگ هدینگ (Heading)
  [*]تگ لینک (A)
  [*]تگ متن جایگزین تصویر (ALT)

  15-*اصول بازاریابی محتوا را رعایت کنید تا به برندینگ اینترنتی برسید

  همانطور که گفته شد محتوا در سئو پادشاه است البته بعد از بک لینک. با رعایت نکات و اصول کانتنت مارکتینگ کاربران سایت را تشویق به مطالعه مقالات مرتبط کرده، بانس ریت سایت را کاهش داده و باعث به یاد ماندن برند سایت در ذهن مخاطبین خود شوید. توجه داشته باشید که در سال 2019 برندینگ دست برتر سئو است.

  16-*اتوریتی سایت خود را افزایش دهید

  اتوریتی (Authority) یک شاخص اندازه گیری قدرت یک سایت بر اساس متریک های لینک بیلدینگ است. اتوریتی به دو بخش پیج اتوریتی و دامین اتوریتی تقسیم می شود.

  ۱۲*روش برای افزایش اتوریتی سایت

  [*]داشتن لینک از صفحه اصلی دامنه
  [*]بالا بودن میزان اعتبار ماز یا ماز رنک
  [*]بالا بودن اعتماد ماز یا ماز تراست
  [*]وجود محتوا با کیفیت
  [*]سینگال از شبکه های اجتماعی
  [*]بهینه بودن ساختار سایت برای موتورهای جستجو
  [*]سیگنال از شبکه های اجتماعی نظیر: تعداد ریتویت، پلاس ۱، اشتراک گذاری، لایک و ….
  [*]تعداد لینک از صفحه اصلی دامنه
  [*]تعداد لینک از صفحات اصلی دامنه با آنکر تکست مطابق کلمه کلیدی صفحه
  [*]تعداد لینک از ساب دامین
  [*]تعداد لینک از سایت های با ارزش و با کیفیت بالا
  [*]تعداد لینک ها خروجی به دیگر سایت ها

  منبع سئو فاکس

  17-*از هاست بی کیفیت استفاده نکنید

  تاثیر هاست بر سئو بر کسی پوشیده نیست. داشتن هاست با کیفیت باعث بهبود وضعیت سئو نمی شود اما بالعکس استفاده از هاست بی کیفیت می تواند آسیب های جدی به وضعیت سئو وارد کرده و حتی در مواقعی منجر به پنالتی و حذف از نتایج جستجو شود از مهم ترین فاکتور های داشتن هاست بهینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  [*]آپتایم یا سرعت پایداری
  [*]پینگ، فاصله میان اتصال
  [*]موقعیت هاست
  [*]امنیت
  [*]*پشتیبانی

  18-*لینک های خروجی صفحه را نوفالو کنید

  لینک نوفالو لینکی است که توسط ربات خزنده موتور جستجو دنبال نمی شود.

  توجه داشته باشید که لینک ها از مهم ترین فاکتور های رتبه بندی گوگل هستند اگر لینکی در صفحه دارید که با محتوای صفحه مرتبط نیست حتما آن را نوفالو (Nofollow) کنید با افزودن Rel=nofollow".

  19-*توسط الگوریتم پنگوئن جریمه نشوید!
 5. leonardogates
  29-10-2021 12:11 AM
  leonardogates
  3-*گشت و گذار

  اکنون یک منوی "سئو" دارید که می توانید به تنظیمات افزونه دسترسی پیدا کنید. در زیر موارد بیشتری از گزینه های افزونه Yoast را مشاهده خواهیم کرد.

  و به یاد داشته باشید ، این افزونه کار سئو برای شما انجام نمی دهد. افزونه تنها توصیه هایی را برای شما ارائه می دهد تا تمرکز بر روی بهینه سازی های مبتنی بر محتوا را بیشتر کنید همین!

  منبع سئو فاکس:*آموزش نصب و تنظیم افزونه سئو وردپرس WP Yoast

  3-*آدرس صفحه را دوستانه راه*اندازی کنید

  وردپرس به طور پیش فرض آدرس صفحه را عجیب و غریب (ساختار URL) ایجاد می کند که برای گوگل بهینه شده نیستند. گوگل URL هایی را که شامل عنوان یا کلمات کلیدی در پست هستند را دوست دارد، اما URL های کوتاه تر به طور کلی بهتر هستند.

  برای وارد شدن به بخش پیوند های یکتا وردپرس می توانید با کلیک کردن روی "Permalinks" در داشبورد وردپرس وارد شوید تا ساختار را به نام نوشته تغییر دهید.

  4-*حداقل یک کلمه کلیدی را هدف قرار دهید

  وقتی صحبت از آموزش سئو وردپرس می شود، لازم است به یاد داشته باشید که گوگل هنوز یک الگوریتم کامپیوتری است و به همین دلیل کلمات کلیدی در سال 2019 هنوز حائز اهمیت اند.

  فقط به دلیل فشار بیشتر به مطالب، پستی منتشر نکنید. ما در ادامه به تحقیق در مورد کلید واژه ها خواهیم پرداخت. با استفاده از افزونه Yoast SEO می توانید به راحتی کلمه کلیدی مورد نظر خود را هدف قرار دهید و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید. به طور کلی چگالی کلمه کلیدی (Keyword Density) باید بیشتر از 0.5٪ باشد. از کلمه کلیدی در تگ h1 صفحه و متا تگ های مهم سئو مانند: Description توضیحات، Title عنوان استفاده کنید. در ضمن لینک سازی داخلی را نیز فراموش نکنید.

  5-*کلمه کلیدی در تگ عنوان فراموش نشود

  تگ عنوان صفحه هنوز مهم ترین فاکتور سئو داخلی محسوب می شود، حتما سعی کنید تا از کلمه کلیدی در شروع عنوان سایت استفاده کنید.

  6- CTR*خود را به واسطه تگ توضیحات بیشتر کنید

  توضیحات متا هیچ تاثیر مستقیمی بر روی وضعیت سئو سایت وردپرس ندارند. با این حال، توضیحات متا بر CTR شما تأثیر گذار خواهد بود چگونه؟. نوشتن توضیحات متا جذاب بهتر می تواند کاربر را مجاب کند تا به جای آنچه در بالا یا زیر آن در SERP است، بر روی لینک شما کلیک کند. و گفته شده است هرچه CTR بالاتری داشته باشید ، گوگل صفحه شما را مرتبط تر برای کاربر در نظر می گیرد و رتبه آن صفحه را بهبود می بخشد. بنابراین به توضیحات متا می توانند در رتبه بندی تأثیر گذار واقع شود. اما نه به معنای قدیمی اسپم وار.

  7- Heading: H1, H2, H3, H4

  ربات خزنده گوگل تگ های HTML مانند H1 ، H2 ، H3 و غیره را بررسی می کند تا ارتباط محتوای سایت شما را بهتر درک کند. به طور کلی ، بهترین کار این است که تنها یک تگ H1 در هر پست یا صفحه داشته باشید. تگ H1 مهم ترین تیتر در صفحه است و باید شامل کلمه کلیدی اصلی باشد.

  بیشتر مضامین وردپرس، اگر به صورت صحیح کدگذاری شده باشد، به طور خودکار عنوان صفحه یا پست را به عنوان هدر H1 اختصاص می دهد. سپس می توانید هدر ، H2 ، H3 ، H4 و غیره را به پست یا صفحه خود اضافه کنید.

  8-*تگ*ALT*تصویر

  اتربیوت ALT به تگ ALT یا متن جایگزین تصویر گفته می شود. گوگل از تگ های آلت صفحه استفاده می کند تا متوجه محتوای تصاویر شود. توصیه می کنیم حداقل یک تصویر به همراه ALT کلمه کلیدی در صفحه داشته باشید.

  9-*کلمه کلیدی در پاراگراف اول

  پاراگراف اول محتوای صفحات شما در وردپرس بسیار مهم است! همیشه توصیه می شود در صورت امکان کلمه کلیدی اصلی خود را در بند اول اضافه کنید.

  دلیل آن این است که گوگل صفحه را از بالا به پایین crawl می کند و اگر کلمه کلیدی را در آنجا پیدا کند می تواند به مرتبط بودن مقاله شما بر اساس کلمه کلیدی کمک کند. با انجام این کار یکی از چراغ های افزونه Yoast سبز خواهد شد.

  10-*محتوا پادشاه است (تعداد کلمات)

  این جمله قدیمی "محتوا پادشاه است" هنوز زنده است. گوگل و کاربر عاشق محتوای با کیفیت بالا هستند. به طور کلی انتشار مطالب با کیفیت بالاتر و طولانی تر بهتر از انتشار مطالب کوتاه تر است. البته می تواند متفاوت هم باشد یعنی بستگی دارد ...

  اگر یک سایت خبری هستید ، ممکن است برعکس باشد. اما محتوای طولانی مدت زمان درگیر شدن محتوا با کاربر را افزایش داده و باعث کاهش نرخ بانس ریت Bounce Rate صفحه می شود که در SERP رتبه بهتری کسب می کند. رتبه های 1 تا 3 گوگل به طور مستقیم با محتوای بیشتر در رابطه اند. در واقع ، 2000 کلمه یا بیشتر میزان ایده آل است.

  11-*فقط از ریدایرکت 301 استفاده کنید

  هنگامی که آدرس صفحه در وردپرس تغییر می کند افزونه Yoast به صورت اتوماتیک URL قدیمی را به URL جدید ریدایرکت می کند که نوع آن ریدایرکت 301 است.

  روش های زیادی برای ریدایرکت وجود دارد که به معرفی برخی از آنها می پردازیم:
  [*]ریدایرکت 301
  [*]ریدایرکت 302
  [*]ریدایرکت 307
  [*]متا رفرش ریدایرکت
  [*]کنونیکال
  منبع سئو فاکس:*ریدایرکت چیست؟ انواع روش های Redirect 301، 302، 307 در htaccess

  12-*به وضعیت لوکال سئو اهمیت دهید

  آیا سئو محلی را فراموش کرده اید؟ این را میدانید که امروزه بیشتر جستجو ها بر اساس محل جغرافیایی کاربر به وی نمایش داده می شود؟

  لوکال سئو چیست؟ موتور جستجو برای درک محتوای مرتبط با محلی خاص الگوریتم هایی را طراحی کرده است. به بهینه سازی صفحات سایت برای بهبود رتبه کلمات کلیدی محلی لوکال سئو گفته می شوند.

  تکنیک های سئو محلی
  [*]ثبت سایت در گوگل مپ
  [*]ثبت سایت در بینگ مپ
  [*]گوگل بیزینس
  [*]کلمه کلیدی در عنوان صفحه
  [*]بازخورد (Review)
  [*]نشانه گذاری
  [*]آنکر تکست
  [*]مشخصات تماس
  [*]ثبت در دایرکتوری
  [*]سایت موبایل فرندلی
 6. leonardogates
  29-10-2021 12:10 AM
  leonardogates
  گوگل الگوریتم های جدید بسیاری دارد که بعضی از آن ها مانند الگوریتم RankBrain تلاش می کنند رفتار کاربران هنگام جستجو را آنالیز کنند *و متناسب با همان رتبه بندی نتایج را بهینه نمایند ، هر وقتی که کاربری عبارتی را در گوگل جستجو می کند ، یک یا چند نتیجه موجود در پیشنهادات گوگل را انتخاب خواهد کرد ، گوگل به انتخاب کاربران توجه زیادی دارد ، برای مثال اگر یک سایت در رتبه پایینی از نتایج گوگل باشد ولی کاربران زیادی بر روی آن کلیک کنند گوگل جایگاه این سایت را بهبود می دهد ، پس دیدیم که کاربران برای گوگل بسیار مهم هستند ، همچنین زمان حضور کاربران در یک سایت تا جستجوی دوباره در گوگل اهمیت ویژه ای دارد ، یعنی از زمانی که کاربر وارد سایت شما می گردد تا زمانی که مجدد همان عبارت یا عبارتی مشابه با آن را در گوگل جستجو می کند Dwell Time* نام دارد .  بسیاری از کاربران اینترنتی ، صفحات مورد نظر خود را از موتورهای جستجوی اصلی مانند گوگل ، بینگ و یاهو می یابند ، بدین ترتیب سئو مناسب ، کلید شما برای رسیدن به بازدید بیشتر خواهد بود ، باید بدانید که موتورهای جستجو همان چیزی را در اختیار کاربران قرار می دهند که آن ها می خواهند و به دنبالش هستند ، به همین دلیل در مقایسه با تبلیغات اینترنتی مشتریان اعتماد بیشتری به سایت شما خواهند کرد و این نشان دهنده ارزش سئو است و این که چرا باید به آن توجه کرد و اهمیت داد ، کلمات جستجو شده توسط کاربران در موتورهای جستجو از اهمیت بالایی برخوردارند و تجربه نشان داده که جذب بازدید کننده زیاد از طریق گوگل عامل موفقیت هر شرکتی است ، بازدید به دست آمده از روش های سئو بر هر نوع تبلیغ ، برتری دارد و در دراز مدت هزینه کمتری را برای شما به همراه خواهد داشت .  همه موتورهای جستجو به سئو نیاز دارند ، گوگل موتوری هوشمند و امروزه مهم ترین موتور جستجو در جهان است ، ولی جالب است بدانید که هنوز نیاز به کمک کاربران دارد ، آن ها همیشه در تلاشند تا نتایج بهتری را به کاربران اینترنتی ارائه دهند ، ولی با این حال محدودیت* هایی در این راه هست که نیاز به سئو سایت را موجب می گردد ، لازم به ذکر است که سئو اشتباه می تواند ویرانگر باشد و سایت شما را از دید کاربران پنهان کند و تمام تلاش های شما را *به هدر می* دهد ، در نتیجه رقبای شما با محتوایی ضعیف تر بازدید و محبوبیت بیشتری خواهند داشت ، گوگل دارای ربات های خزنده ای است که فاکتورهای نسبتا مشخصی برای درک محتوای صفحه دارند که در صورت رعایت آن ها شانس شما برای کسب جایگاه بالا می رود ، به این فاکتورها اصطلاحا onpage seo یا سئو درون صفحه ای می گویند ، برای موفقیت باید بدانید که این فاکتورها در سئو چه هستند ، برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت آموزش های*سئو فاکس*مراجعه نمایید ، سئو نمونه های مختلفی دارد ، استفاده از تکنیک های سئو درجهت رضایت مشتریان و رعایت تمام قوانین و اصول در این مسیر به سئو کلاه سفید معروف است ، ولی استفاده از ضعف موتورهای جستجو و تکنیک*های فریب آنها در کنار عدم اهمیت به رضایت بازدیدکنندگان را روش سئو کلاه سیاه می گویند ، لازم به ذکر است که گوگل این تکنیک *های کلاه سیاه را شناسایی می کند و سایت هایی که از این روش استفاده کرده*اند را تنبیه می کند .

  سئو و بهینه سازی وب سایت*فرآیندی ساده نیست و مستلزم داشتن صبر زیاد است ، این فرایند زمانبر و مستمر می باشد ، تکنیک ها و روش های زیادی برای کسب جایگاه بهتر در نتایج گوگل وجود دارد که هر کدام می توانند تاثیر مثبتی در فرآیند سئو داشته باشند ، سه بازوی اصلی برای موفقیت در سئو وجود دارد که عبارتند از سئو تکنیکال که شامل استانداردسازی کدنویسی سایت ، رعایت اصول سئو در طراحی ، نشانه گذاری استاندارد ، بهینه سازی سرعت سایت ، طراحی نسخه ریسپانسیومی باشند ، همچنین بازاریابی محتوا که شامل فعالیت هایی شامل شناسایی کلمات کلیدی ارزشمند ، آنالیز رقبا ، تدوین استراتژی محتوایی ، تولید محتوای ارزشمند ، برچسب گذاری و دسته بندی ، لینک سازی داخلی و همچنین لینک سازی هدفمند

  که شامل رعایت استانداردهای سئو تکنیکال و تولید محتوای ارزشمند است ، اگر می خواهید سئو را یاد بگیرید بهترین راهکارها *مطالعه یک کتاب پایه ، مطالعه مقالات یا مشاهده ویدئو تخصصی ، شرکت در دوره های آموزشی سئو می باشند .

  آموزش سئو سایت وردپرس در ۲۱ نکته

  *

  پارسینه:*بعضی از افراد فکر می کنند که سئو مرده است و رقابت بین برخی از کلمات گوگل تا 800،000 نتیجه جستجو می رسد به هر حال چون سئو در ده سال گذشته تغییر بسیاری داشته است به معنی مرگ آن نیست.

  به راحتی می شود فهمید که مفهوم و روش های سئو در طی این سالها تغییرات بسیاری را به خود دیده است. کسب و کارهایی که به سئو متکی هستند هرگز از بازی نتایج جستجو گوگل دست بر نمی دارند.

  انجام پروسه سئو سایت در این روزها با کمی ریسک همراه است، به کارگیری روش های سئو کلاه خاکستری یا کلاه سیاه مانند: لینک سازی در شبکه وبلاگ های خصوصی (PBN)، لینک بیلدینگ دستی استفاده از ریدایرکت دامنه مرتبط و .... نه تنها باعث افزایش رتبه سایت در گوگل نمی شوند بلکه ممکن است شما را دچار به پنالتی گوگل بکنند.  شروع آموزش سئو وردپرس در 2019

  70 الی 80 درصد از کاربران بر روی نتایج ارگانیک گوگل کلیک کرده و نتایج پولی را نادیده می گیرند.

  سئو یا بهینه سازی موتور جستجو روشهایی است كه برای افزایش رتبه سایت و در نتایج بالاتر موتورهای جستجو مانند Google ، Bing و Yahoo به كار می رود تا منجر به بهبود ترافیك ارگانیك وب سایت شود.

  سه روش برای سئو وجود دارد، اول بخش سئو تکنیکال و دومی نیز گاهی می تواند لینک سازی یا افزایش محبوبیت در شبکه اجتماعی باشد که عمدتا به سئو خارجی سایت معروف است، سومی نیز سئو داخلی است یعنی ایجاد محتوای بهتر برای کاربر که در این مقاله به آموزش هر سه اینها در بخش های مختلف می پردازیم.

  یک استراتژی خوب #SEO شامل به اشتراک گذاری نکاتی است که در واقع مفید هستند! تأثیر آنها را شما تماشا کنید.

  چک لیست فاکتور های سئو وردپرس

  1-*مشخص کنید کدام با*www*یا بدون*www

  یکی از عمده اشتباهات وبمستران عدم ریدایرکت نسخه www به بدون www است. اولین سوال گوگل از شما این است، آیا دامنه www دارد یا خیر؟

  در سرچ کنسول گوگل می توانید دامنه مورد نظر خود را با www یا بدون آن تنظیم کنید. توصیه می کنیم اگر از افزونه سئو وردپرس مانند یوست سئو استفاده می کنید، این گزینه را تنظیم کنید.

  2-*افزونه سئو وردپرس را نصب کنید

  ساختار وردپرس برای گوگل بد نیست. با این حال، ما توصیه می کنیم که افراد هنگام کار با وردپرس افزونه سئو را نصب کنند.

  افزونه های سئو زیادی در بیرون هستند که تعدادشان کم نیست چندتایشان را مثال میزنیم: All in one seo pack, rankmath, seo power, yoast seo, SEO Ultimate و ... ولی بدون شک بهترین آنها یوست سئو است.

  افزونه Yoast SEO به شما این امکان را می دهد تا مطالب بهتری را با تجزیه و تحلیل صفحه و کلمات کلیدی منتشر کنید، به صورت خودکار نقشه های XML را تولید کنید، Breadcrumb ها را فعال کنید، نشانه گذاری های اجتماعی را اضافه کنید.

  1-*نصب افزونه

  وارد بخش پنل مدیریت وردپرس شده و جستجو کنید Yoast SEO و پس از مشخص شدن باکس افزونه بر روی دکمه آبی رنگ Install now یا نصب کلیک کنید.

  2-*فعال سازی

  بر روی دکمه فعال سازی کلیک کنید تا افزونه برای شما فعال شود.
 7. leonardogates
  29-10-2021 12:10 AM
  leonardogates
  به طور کلی به انجام امور سئو داخلی، سئو تکنیکال و سئو خارجی برای افزایش رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل که توسط سئو کار شرکت یا متخصص سئو انجام می شود خدمات سئو وب سایت می گویند.


  مهم ترین بخش در سئو افزایش رتبه کلمات و مهم تر از آن نگهداری رتبه یا اطلاحا پشتیبانی سئو گفته می شود. این فرآیند زمانیست بالغ بر ۶ ماه الی ۱ سال که در ابعاد مختلف انجام می شود.*شرکت سئو فاکس ارائه دهنده خدمات تخصصی سئو و بهینه سازی سایت در تهران*می باشد.  خدمات سئو برای چه سایت هایی مناسب است؟


  تعریف و مفهوم سئو سایت (SEO)*برای بسیاری از وبمستران و فعالان این حوزه امری شناخته شده و بدیهی بنظر می آید. نیاز به انجام پروسه سئو در ذهن وبمستران حک شده. اما بهتر است بدانید که خدمات سئو هنوز تعریف درستی در فضای وب فارسی ندارند. زمان تزریق بودجه برای پروژه سئو هدف گذاری باید بر اساس کسب رتبه بهتر در نتایج گوگل، افزایش ترافیک سایت و در نتیجه افزایش فروش اینترنتی باشد. ولی شناخت درست از مسیر پروژه چه کمکی می تواند به شما بکند؟ ما اینجا هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم.


  برای کسب نتیجه مطلوب از سئو بهتر است تا مسیری شفاف و مشخصی را دنبال کنیم. وجود زمینه های مختلف و تنوع موضوعی در وب موجب می شود که نتوانیم تعریف دقیقی از سئو داشته باشیم.


  خود را یک سئو کار در نظر بگیرید، اگر تخمین درستی از نیاز های سایت نداشته باشیم، مجبوریم برای موفقیت پروژه فعالیت هایی انجام دهیم که برآورد هزینه برای آن صورت نگرفته است. این کار حاشیه سود شما از سئو را کاهش میدهد.


  خدمات سئو چطور انجام می شود و چه روش هایی دارد؟


  هر فعالیتی که با هدف افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل انجام می شود را می توان بهینه سازی موتور جستجو یا سئو دانست. به طور کلی میتوان خدمات سئو را به دسته های زیر تقسیم نمود.

  برندینگ
  بازاریابی محتوایی
  لینک بیلدینگ
  آنالیز وضعیت سئو سایت و گزارش نواقص + تدوین استراتژی
  لوکال سئو
  سئو تکنیکال
  سئو داخلی
  سئو خارجی
  افزایش اتوریتی سایت
  لینک سازی دستی حرفه ای
  نصب و تنظیم افزونه سئو وردپرس مانند Yoast یا All in one seo pack، Rankmath
  مشاوره سئو
  انتخاب هاست مناسب
  آموزش کار با ابزار سئو
  سوشیال مارکتینگ
  حذف بک لینک های اسپم با ابزار Google Disavow
  خروج سایت از پنالتی گوگل
  مشاوره شناخت بهتر الگوریتم های گوگل پنگوئن، دنس، رنک برین، کبوتر، مرغ مگس خوارا و …
  استفاده درست از متا تگ های مهم و تاثیر گذار بر سئو
  سئو کوچینگ
  خدمات سئو کلمات کلیدی رقابتی
  خدمات سئو کلان برای سایت های بزرگ و محتوا محور


  انواع خدمات سئو


  خدمات سئو و بهینه سازی سایت به چند دسته تقسیم می شود: خدمات تخصصی سئو و خدمات غیر تخصصی. با توجه به اینکه شرایط ، اهداف و روش های سئو تفاوت بسیاری با هم دارند تنوع سرویس های مورد ارائه در سئو نیز باید متنوع باشد. از اینرو خدمات قابل ارائه بشرح زیر معرفی می گردد.


  سئو سایت کلان


  وب سایت هایی هستند که تولید محتوا یا بازاریابی محتوا در آنها مهم ترین عامل فروش می باشد. معمولا در این نوع وب سایت ها کلمه کلیدی خاصی هدف قرار نداشته و ببهینه سازی بر روی تمامی کلمات کلیدی سایت انجام می شود. از جمله این سایت ها میتوان به خبرگزاری ها، سایت های دانلود فیلم و سریال، دانلود آهنگ و … اشاره کرد.


  سئو کلی سایت


  در بعضی مواقع یک روش سئو وجود دارد که هم کلمات کلیدی هدف قرار گرفته می شود و هم سایت به صورت کلی سئو می شود به این روش سئو کلی سایت می باشد.


  در شرایطی که سایت تلفیقی از دو مورد سئو کلی و کلمات رقابتی را نیاز داشته باشد این گزینه بهترین انتخاب است. در این شرایط علاوه بر بالا بودن در یکسری کلمات کلیدی ، سایت قابلیت و قدرت لازم برای بالا بودن در محتوای تولید شده را نیز دارد.


  قیمت خدمات سئو


  تعرفه گذاری برای استعلام و محسابه قیمت و هزینه خدمات سئو سایت*بستگی به عوامل زیر دارد:

  میزان رقابت و وضعیت رقبا
  وضعیت و ساختار فعلی سایت
  عمر سایت و وضعیت عملکرد سایت
  میزان محتوا و کیفیت آنها
  تعداد کلمات کلیدی
  تضمین جایگاه
  مشاوره ، آموزش ، پشتیبانی و نگهداری
  برای سفارش سئو یا دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت سئو فاکس به آدرس seofox.ir مراجعه کنید


  سئو چیست و چه تعریفی دارد؟  شاید شما هم بخواهید بدانید که تعریف سئو چیست ،*سئو*به منظور بهبود عملکرد سایت شما براساس استاندارهای موتورهای جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتر از این طریق انجام می پذیرد ، باید بدانید که فاکتورهای زیادی در سئو سایت تاثیر می گذارند ، از کلمات بکار رفته در متن و محتوا تا لینک *های ورودی به سایت از سایت*های دیگر ، همچنین حصول اطمینان از ساختار مناسب سایت شما برای موتورهای جستجو را می توان سئو نامید ، یکی از سوال هایی که کاربران از خود می پرسند این است که*تعریف سئو چیست، برای جواب باید گفت ، سئو مجموعه ای از فعالیت هایی است که در طراحی سایت ، تعیین استراتژی محتوایی و تولید محتوا انجام می گیرد تا جایگاه بهتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کرده و بازدیدکننده بیشتری برای سایت جذب کند ، با*آموزش*خوب می توان به یک مشاور سئو خوب تبدیل شد ، ولی بدانید که سئو به همین جا ختم نمی شود ، عبارت SEO مخفف سه کلمه Search Engine Optimization می باشد و به معنی بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو است ، مفهوم سئو ، تنها به موتورهای جستجو مربوط نمی شود ، مناسب سازی سایت برای بازدیدکنندگان نیز از فاکتورهای اصلی سئو به شمار می رود ، این در شرایطی است که در سال های اخیر ، سیاست *های گوگل با انتظارات بازدید کنندگان از سایت*ها همسو شده است.
 8. leonardogates
  29-10-2021 12:09 AM
  leonardogates
  کسب و کارهایی که به سئو متکی هستند باید برای مشورت و دریافت راهنمایی در خصوص تغییرات الگوریتم گوگل، لینک سازی و تولید محتوا از*خدمات سئو فاکس*استفاده کنند و از او بهره گیرند.


  مشاوره سئو چیست؟
  برخی از مدیران سایت ها بر این عقیده هستند که سئو می بایست توسط خودشان انجام شود. در برخی مواقع نیز کار به مرحله ای میرسد که نیاز به مشاوره سئو بصورت تخصصی وجود دارد.

  با دریافت مشاوره سئو سطح دانش سئو فرد متقاضی رشد چشم گیری خواهد شد در حدی که وی قادر خواهد بود به تنهایی تصمیمات مهم گرفته و آن ها را پیاده سازی کند.


  در جلسات مشاوره یا سئو کوچینگ مربی تمامی دانش خود را می بایست بدون دریغ در اختیار فرد متقاضی قرار داده تا فرد قادر باشد خود پروژه سئو را مدیریت کند. در بعضی مواقع ممکن است هدف افزایش رتبه وب سایت در نتایج جستجو گوگل باشد اما به دلیل عدم مشاوره پروژه سیر نزولی به خود گرفته و یا اصلا تغییری در نتایج بوجود نمی آید.

  از مهم ترین نکات در انتخاب مشاور سئو تعیین استراتزی است، یکی استراتژی خوب و فکر شده می تواند کمک بسیاری بکند و بالعکس استراتژی ضعیف و کار نشده ممکن است منجرب به نتیجه نشده و یا حتی باعث بروز پنالتی گوگل شود و سایت برای همیشه در لیست سیاه گوگل قرار خواهد بگیرد.


  سئو چیست؟
  یک سئو کار قبل از هر چیز باید با*مفهوم سئو*آشنا شود. سئو تعریف های بسیاری را در طی این سالها به خود دیده که بیشتر آنها از سر تجربه فرد است ما نیز قصد داریم تا تعریف خود در سئو فاکس از مفهوم سئو را معرفی کنیم:

  سئو فارسی شده کلمه*SEO*و مخفف واژه*Search Engine Optimization*به معنای بهینه سازی موتور جستجو می باشد.

  سئو به صورت کلی در قالب سه روش سئو کلاه سیاه، سئو کلاه خاکستری و سئو کلاه سفید انجام می شود و فاکتور های رتبه بندی گوگل به سه بخش سئو داخلی، سئو خارجی و سئو تکنیکال تقسیم می شوند.


  از مهم ترین فاکتور های سئو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  [*]برندینگ
  [*]انتخاب هاست مناسب و بهینه شده
  [*]استفاه از متا تگ های مهم و تاثیر گذار بر سئو سایت
  [*]استفاده به جا از ریدایرکت ها
  [*]افزایش دامین اتوریتی و پیج اتوریتی
  [*]نوفالو کردن لینک های خروجی صفحه
  [*]تولید محتوا یونیک و بهینه شده برای سایت
  [*]رعایت شاخص های سئو محلی یا لوکال سئو (Local SEO)
  [*]لینک بیلدینگ حرفه ای و فکر شده
  [*]فعالیت در شبکه های اجتماعی (سوشیال مارکتینگ)
  [*]استفاده از ابزار سئو برای پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط و آنالیز سایت
  [*]مطالعه مقالات آموزش سئو کاربردی و تجربی از منابع معتبر
  [*]پیاده سازی فاکتور های افزایش رتبه سایت در گوگل
  [*]مانیتورینگ و برررسی رتبه کلمات کلیدی در گوگل برای مدیریت بهتر پروژه
  [*]مطالعه کتاب سئو
  [*]تنظیم افزونه سئو وردپرس Yoast و خارج کردن آن از حالت پیش فرض
  [*]استفاده درست از تگ h1


  سفارش خدمات سئو  خدمات سئو و بهینه سازی سایت به چند دسته تقسیم می شود: خدمات تخصصی سئو و خدمات غیر تخصصی.


  لیست خدمات سئو
  [*]مشاوره سئو
  [*]سئو کوچینگ
  [*]خدمات سئو کلمات کلیدی رقابتی
  [*]خدمات سئو کلان برای سایت های بزرگ و محتوا محور
  [*]آنالیز وضعیت سئو سایت و گزارش نواقص + تدوین استراتژی
  [*]خدمات مشاوره سئو
  [*]خدمات سئو وردپرس
  [*]رفع پنالتی گوگل
  [*]خدمات لوکال سئو


  خدمات سئو کلان
  اگر سایتی دارید که تولید محتوا در آن حرف اول را میزند و کلمه کلیدی شاخصی وجود ندارد مانند سایت های خبری و دانلود فیلم و سریال روش پیشنهاد سئو آن به صورت کلان یا کلی است. در این روش تمامی سایت بهینه شده و بر روی کلمه کلیدی خاصی تمرکز نمی شود بلکه دامنه ای از کلمات در نظر گرفته می شود.


  قیمت خدمات سئو
  نحوه برآورد و محاسبه قیمت و هزینه خدمات در سئو فاکس*کاملا بستگی به میزان رقابت بین کلمات کلیدی و نوع خدمات سئو مورد نظر کارفرما دارد اما خدمات هیچ قیمت پیش فرضی نداشته و هزینه آن توافقی است.  سئو فاکس یکی از شرکت های سئو موفق در ایران با بیش از ۶ سال سابقه فعالیت در حوزه سئو تخصصی قیمت هایی را در نظر دارد که به شرح زیر می باشد:[list]
  [*]مشاوره سئو: شروع از ۱ میلیون پانصد هزار تومان در ماه
  [*]خدمات سئو کلمه ای: شروع از ۲ میلیون تومان در ماه
  [*]نصب و تنظیم افزونه Yoast: 300 هزار تومان
  [*]انجام سئو تکنیکال و بهینه سازی داخل سایت: ۱ میلیون تومان
  برای دریافت اطلاعات بیشتر، ثبت سفارش سئو و یا مطالعه شرایط و قوانین، سوالات متداول با ما تماس بگیرید.


  دوره آموزش کامل سئو  منبع: سئو فاکسseofox.ir

  خدمات سئو چیست؟


  خدمات سئو یا خدمات بهینه سازی سایت (SEO) به معنی انجام پروسه سئو سایت توسط شرکت سئو به صورت تخصصی تحت نظر افراد حرفه ای و متخصص می باشد. تبلیغات در دنیای دیجیتال حرف اول را میزند لذا بسیاری از افراد و شرکتهای ایران با توجه به نیاز خود سفارش سئو خود را به مجموعه هایی که خدمات سئو سایت ارائه می دهند.


  خدمات سئو سایت چیست؟
 9. leonardogates
  29-10-2021 12:08 AM
  leonardogates
  مجموعه عوامل بسیاری در تعین*قیمت*و تعرفه دخالت دارند که مهم ترین وضعیت رقبا می باشد، در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
  [*]میزان رقابت و وضعیت رقبا
  [*]وضعیت و ساختار فعلی سایت
  [*]عمر سایت و وضعیت عملکرد سایت
  [*]میزان محتوا و کیفیت آنها
  [*]تعداد کلمات کلیدی
  [*]تضمین جایگاه
  [*]مشاوره ، آموزش ، پشتیبانی و نگهداری
  منبع سئو فاکس*seofox.ir


  مراحل انجام سئو سایت چیست


  مراحل انجام سئو سایت*نیز مانند یک کار تخصصی دیگری نیاز به تدوین استراتژی و هدف گذاری اولیه دارد. در این مقاله از سایت سئو فاکس به بررسی مراحل انجام سئو سایت به ترتیب اهمیت می پردازیم.


  سئو چیست چرا اهمیت دارد
  سئو به انگلیسی SEO فارسی شده Search Engine Optimization می باشد که یعنی بهینه سازی موتور جستجو.

  سئو برای بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی اهمیت بسیاری بسیاری دارد و علت آن بازدهی خود سئو است. سئو بهترین و پر سود ترین روش دیجیتال مارکتینگ و برندینگ در اینترنت می باشد.


  مراحل انجام سئو  1- ثبت دامنه سئو فرندلی
  فاکتور های سئو و رتبه بندی گوگل کم نیستند اما برخی از آن ها در دامنه وجود دارند که باید در هنگام ثبت دامنه به آن ها توجه کرد.

  از پسوند دامنه های سطح بالا مانند .com .net .org استفده کنید یا اگر قصد استفاده از پسوند کشوری را دارید برای ایران .ir است. اگر دامنه قبل از شما ثبت شده است به سایت archive.org رفته و ریشه دامنه را چک کنید که حتما مرتبط با موضوع سایت شما باشد.

  تاریخ انقضا، نام دامنه، SSL، کوتاه بودن تعداد حروف یک سره بودن و نداشتن خط فاصله (-) عمومی بودن هویز دامنه خرید و فروشی نبودن سابقه نداشتن صاحب امتیازو تعداد کارکتر از دیگر شاخصه های سئو دامنه هستند.


  2- میزبان وب پر سرعت انتخاب کنید
  هاست بر روی سئو تاثیر دارد داشتن هاست با کیفیت باعث بهبود وضعیت سئو نمی شود اما بالعکس استفاده از هاست بی کیفیت می تواند آسیب های جدی به وضعیت سئو وارد کرده و حتی در مواقعی منجر به پنالتی و حذف از نتایج جستجو شود.

  آپتایم یا سرعت پایداری پینگ، فاصله میان اتصال موقعیت هاست امنیت پشتیبانی از نکاتی هستند که باید در هنگام خرید هاست رعایت کنید توصیه ما استفاده از VPN اختصاصی به جای هاست اشتراکی است.

  از سرور های بلک لیست دوری کنید و تست سرعت لود سرور را فراموش نکنید چرا که یکی از فاکتور سئو سرعت لود صفحه است اصل تاثیر هاست بر سئو وب سایت در اینجا مشخص می شود.


  3- ثبت سایت در گوگل
  اولین مرحله برای شروع سئو ثبت سایت در گوگل می باشد. برای ثبت آدرس صفحات سایت در موتور جستجو گوگل ابتدا باید به سرچ کنسول متصل شوید از طریق آموزش ثبت سایت در گوگل سئو فاکس راهنمایی کامل در این خصوص را مطالعه کنید؛ همچنین بهتر است در سایر موتور های جستجو مانند:بینگ و یاهو نیز فعال باشید.


  4- سئو تکنیکال
  حال وقت سئو سایت از نظر فنی شده است. سئو تکنیکال (Technical SEO) ضلع وسط مثلث سئو و یکی از مهم ترین مراحل در سئو سایت می باشد. انجام مراحل سئو تکنیکال برای ایجاد ارتباط بهتر با موتور جستجو برای هر وب سایت ضروریست.

  چک لیست مهم ترین فاکتور های سئو تکنیکال
  [*]طراحی موبایل فرندلی
  [*]کاهش سرعت لود سایت
  [*]بهینه سازی ساختار سایت
  [*]کلمه کلیدی در آدرس صفحه
  [*]پروتکل اس اس ال
  [*]ناوبری صحیح
  [*]بردکرامب:مسیر راهنمای کاربر
  [*]نشانه گذاری صفحات با اسکیما (Schema.Org)
  [*]ساخت فایل ربات (Robots.txt)
  [*]صفحات کپی را با تگ کنونیکال نجات دهید
  [*]روی صفحه 404 سایت کار کنید
  [*]نقشه سایت ساخته و آن را به پنل سرچ کنسول اضافه کنید
  [*]بهینه سازی نرخ بودجه خزنده
  [*]بررسی وضعیت خزش
  [*]محتوای کپی یا کوتاه را سریعا حذف کنید
  [*]رندر صفحه


  5- سئو داخلی
  پیاده سازی عوامل تاثیر گذاری بر روی سئو داخلی سایت باعث رشد چشم گیر رتبه کلمات کلیدی در موتور های جستجو می شود.

  آموزش مرحله به مرحله سئو داخلی سایت
  [*]آدرس صفحه
  [*]کلمه کلیدی در ابتدای عنوان صفحه
  [*]سر تیتر
  [*]مالتی مدیا:تصویر، ویدئو، پادکست
  [*]استفاده از کلمات مکمل در تیتر
  [*]کلمه کلیدی در پاراگراف اول
  [*]طراحی ظاهر سایت
  [*]لینک سازی داخلی
  [*]سرعت بارگذاری


  6- تولید محتوا و بازاریابی محتوا
  احتمالاً قبلاً آن را شنیده اید:"محتوا پادشاه است." بیل گیتس این پیش بینی را در سال 1996 انجام داد ، و به همان اندازه درستی آن صدق می کند. چرا؟ زیرا هدف نهایی گوگل پیدا شدن مرتبط ترین نتیجه با کلمه کلیدی است.


  7- برندینگ
  دریافت سیگنال بک لینک حاوی آنکر تکست (متن لینک شده) نام برند یکی از تاثیر گذار ترین فاکتور های سئو و پر اهمیت ترین روش رتبه گیری در گوگل است. هر چه میزان محبوبیت برند در وب بیشتر باشد شانس برند منشن بالا تر رفته و کیفیت بک لینک های سایت افزایش پیدا می کند.*تاثیر برندینگ در سئو*روز به روز در حال افزایش است.


  8- تحقیق کلمات کلیدی با ابزار سئو
  با به کارگیری*ابزار سئو کلمات کلیدی*مرتبط با حوزه فعالیت خود را پیدا کرده و یک صفحه لندینگ برای هر کدام از آنها بسازید. از بهترین ابزار های کیورد ریسرچ (Keyword Research) می توان به:Keyword planner, Ahrefs, Kwfinder اشاره کرد.


  9- تگ عنوان صفحه
  استفاده درست از تگ عنوان صفحه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که گوگل اهمیت بسیاری به آن می دهد و ریشه آن رضایت کاربر است. کلمه کلیدی صفحه را در ابتدای عنوان قرار بدید تا شانس بیشتری برای دریافت کلیک در صفحه نتایج جستجو (SERP) داشته باشید.


  10 - افزایش دامین اتوریتی و پیج اتوریتی
  از طریق لینک بیلدینگ دستی در انجمن ها، تالار گفتگو، کامنت گذاری، فعالیت در شبکه های اجتماعی و یا Republish کردن محتوا سایت و حتی پست مهمان تعدادی بک لینک برای هر صفحه به صورت جداگانه با آنکر تکست های مختلف اما مرتبط بسازید تا اتوریتی سایت افزایش پیدا کند.


  11- از یک مشاور سئو حرفه ای بهره بگیرید
  اگر سوالی در خصوص سئو دارید یا آموزش سئو برایتان خسته کننده است وقت مشورت با یک متخصص سئو حرفه ای است. ما در سئو فاکس بیش از 6 سال است که به صورت مستمر در زمینه خدمات مشاوره سئو فعالیت می کنیم شما می توانید حرفه ای ترین مشاوران سئو را در آنجا استخدام کنید.


  12- لوکال سئو
  بهینه سازی سایت برای کسب جایگاه بالاتر در نتایج جستجو محلی یکی از بحث های داغ سئو یا ورق آس سئو در سال 2020 است. لوکال سئو (Local SEO) تکنیک هایی دارد که باید حتما در هنگام طراحی سایت و لینک سازی آنها را رعایت کنید. در نظر داشته باشید که این روزها بسیاری از نتایج جستجو بر منبای جغرافیای فرد جستجو کننده شکل گرفته است.


  13- لینک بیلدینگ
  لینک بیلدینگ هنوز پر اهمیت ترین عامل رتبه گیری در سئو است. یک سایت خوب، محتوا یونیک و بک لینک با کیفیت چاشنی در صفحه ای برای رتبه گرفتن در گوگل است. اگر سایتتان محتوا محور نیست به واسطه لینک بیلدینگ دستی تعدادی بک لینک در وب ایجاد کنید.


  *سئو فاکس  خدمات مشاوره سئو چیست
 10. leonardogates
  29-10-2021 12:08 AM
  leonardogates
  سئو فاکس یکی از بهترین سایت های فارسی زبان برای یادگیری سئو یا دریافت مشاوره رایگان است توصیه می کنیم تا سری به این وب سایت بزنید:*seofox.ir

  خدمات سئو
  خدمات سئو سایت به صورت کلی به سه بخش تقسیم می شوند: سئو کلی سایت، سئو سایت های بزرگ محتوا محور، افزایش رتبه کلمات کلیدی به صورت تضمینی برای حضور در صفحه اول نتایج جستجو گوگل.

  اگر قصد سفارش سئو به شرکت یا شخص خاصی را دارید باید انواع خدمات سئو آشنا شوید.  لیست خدمات سئو به شرح زیر است:
  [*]مشاوره سئو
  [*]سئو کوچینگ
  [*]خدمات سئو کلان
  [*]خدمات سئو کلی
  [*]رفع جریمه گوگل و خروج سایت از پنالتی
  [*]آنالیز سئو رقبا
  [*]خدمات سئو محلی (Local SEO)


  قیمت خدمات سئو

  یکی از سوالات متقاضیان خدمات سئو از شرکت یا کارشناس سئو ارائه دهنده خدمات قیمت سئو است. افراد باید این موضوع را بدانند که هزینه پروژه های سئو کاملا بستگی به تعداد کلمات، وضعیت رقبا و وضعیت فعلی سایت داشته و هیچ قیمت پیش فرضی ندارد.

  همچنین اگر سوالی در این خصوص دارید می توانید از*خدمات سئو سایت کلان، مشاوره، افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل*استفاده کنید.  اطلاعات بیشتر در خصوص سئو

  برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تمامی موضوعات مرتبط با حوزه سئو شما را به یکی از سایت های پیشگام در این حوزه بر روی این لینک کلیک کنید.
  لیست خدمات سئو برای کسب و کارهای کوچک
  کسب و کار های کوچک برای شروع سئو چطور باید چه خدماتی را سفارش دهند؟ نقش سئو کاران در کسب و کار های اینترنتی کوچک که استارت آپ هایی اغب با بودجه کم هستند چیست؟


  سئو چیست؟

  سئو*فارسی شده واژه انگلیسی SEO مخفف Search Engine Optimization به معنی بهینه سازی سایت برای موتور جسجتو می باشد.

  1-*مشاوره سئو

  اولین گام برای سفارش یک خدمات سئو با کیفیت دریافت*مشاوره*از یک متخصص کار کشته و با تجربه است. یک مشاور سئو وظیفه دارد اطلاعات زیر را به شما ارائه دهد:
  [*]محاسبه بودجه
  انتخاب نام دامنه
  [*]آنالیز وضعیت سئو رقبا
  [*]ارائه راهکار های موئثر برای بهبود یا ایجاد معماری سایت
  [*]پیدا کردن مهم ترین کلمات کلیدی مرتبط با کسب و کار
  [*]ایجاد نمودار کلمات کلیدی سرشاخه و کلمات کلیدی زیر شاخه
  [*]ایجاد صفحات هدف برای کسب رتبه در کلمات یا عبارات کلیدی
  [*]تعیین استراتژی تولید محتوا و بازنویسی محتوا های قدیمی
  [*]تعیین بودجه و استراتژی لینک بیلدینگ
  [*]اتصال سایت به ابزار های مورد نیاز نظیر: سرچ کنسول، گوگل آنالیتیکس و …
  [*]ایجاد یک زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  [*]ایجاد یک نقشه راه و استراتژی نهایی که ما را به اهداف مورد نظر برساند.
  در مسیر
  [*]ایجاد کمپین لینک بیلدینگ
  [*]ارائه راهکار های عملی برای ساخت بک لینک با کیفیت و موئثر بر رتبه سایت
  [*]ایجاد هدف و اهداف بازاریابی
  [*]آماده سازی بستر مورد نیاز برای رسیدن به اهداف بازاریابی
  [*]ایجاد دکمه فراخوانی برای اقدام برای رساندن کاربر به صفحه هدف
  [*]مشاوره بازاریابی موتورجستجوگر
  [*]ایجاد تست های متعدد A/B برای آزمون/خطا و پیدا کردن مناسب ترین تجربه کاربری از نظر رفتار های کاربر
  [*]ارائه گزارش ماهانه از روند پیشرفت پروژه
  [*]ارائه مشاوره در هنگام تغییرات الگوریتمی گوگل
  [*]مشاوره پیدا کردن بک لینک های اسپم و نحوه حدف آن ها
  [*]آموزش پرسنل و انتقال دانش در پی جلسات متعدد
  [*]نشانه گذاری سایت
  ماهیگیری از گوگل
  [*]بهبود وضعیت سئو کلی و سرچ ترافیک سایت
  [*]تجمیع صفحات و کسب رتبه با کلمات کلیدی متعدد
  [*]بازاریابی محتوا و ارائه راهکار های عملی برای رسیدن به رتبه های برتر گوگل با عناوین محتوا
  [*]ارائه راهکار هایی برای کسب رتبه با کلمات کلیدی مبتنی بر نتایج جستجو محلی (لوکال)
  2-*خدمات سئو

  لیست*خدمات*تخصصی سئو شامل موارد زیر می شود:
  [*]سئو کلان مناسب برای سایت های بزرگ
  [*]سئو کلی سایت
  [*]سئو کوچینگ
  [*]خدمات سئو کلمات کلیدی رقابتی
  [*]خدمات سئو کلان برای سایت های بزرگ و محتوا محور
  [*]آنالیز وضعیت سئو سایت و گزارش نواقص + تدوین استراتژی
  [*]خدمات مشاوره سئو
  [*]خدمات سئو وردپرس
  [*]رفع پنالتی گوگل
  [*]خدمات لوکال سئو
  قیمت سئو

About Me

 • About StaaViinsZ
  Location
  ,
 • Signature
  "Does seeing me as a small lizard make everything I say even MORE annoying?"

  "...this forum seems like a bunch of jumbled posts all bound together, except a toddler has been tearing "Posts" out of the "Binder"."

  "And here we are, in the shadows, patiently awaiting a reply to appear, in it's natural habitat."

  "Why quote someone else when you alone have enough ridiculous posts for the whole forum's user base?" -All Quotes StaaViinsZ

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 15-10-2014 06:37 PM
 • Join Date: 31-08-2013
 • Referrals: 0

Friends

Showing Friends 1 to 2 of 2

The current time is 11:10 AM (GMT)

 
Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.